Hockeygear integritetspolicy

Hockeygear värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. 

Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund och för dig som också är kundklubbsmedlem. 

Vem är personuppgiftsansvarig?

TW Consulting i Solna AB, 556711-6685 (Hockeygear) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också kundklubbsmedlem, se mer i den detaljerade informationen längre ner.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att Hockeygear t.ex. behandlar din köphistorik för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Hockeygear via info@hockeygear.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Du kan själv avregistrera dig från våra Nyhetsbrev via den länk som alltid finns längst ner i varje Nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss direkt för att avregistrera dig.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice på info@hockeygear.se, eller 08-12074545. 

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) 

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.hockeygear.se.

Vad gäller för användning av cookies?

Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer i avsnittet säkerhet och sekretess.

Detaljerad information för kunder på vår hemsida.

- Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

- Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

- Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

- Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

- Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, telefon och sociala medier.

- Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

- Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

- Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.

- Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt: tolv (12) månader från ditt senaste köp.

För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”klubb” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Detaljerad information för kundklubbsmedlemmar

Kundklubbsmedlem är du om du frivilligt registrerat dig som kund i Hockeygears kundklubb för att erhålla Bonus på dina inköp samt att få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea och information om nya produkter och aktiviteter m.m. Här nedanför finns sådan information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som är kundklubbsmedlem. Se även våra medlemsvillkor.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.

Vi behandlar din köphistorik för att kunna beräkna din årliga Bonus.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda syften under ditt medlemskap i kundklubben.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i kassan när du blir medlem.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”klubb” krävs om du vill bli medlem i Hockeygears kundklubb för att kunna få din Bonus, relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Detaljerad information angående Nyhetsbrev

De nyhetsbrev som vi skickar ut med erbjudanden, information om nya produkter och aktiviteter m.m. skickas till dig om du:

- Anmält dig för att få vårt Nyhetbrev via vår hemsida. Det enda som krävs är en emailadress. Du kan alltid avregistrera dig via den länk som finns längst ner i varje nyhetsbrev.

- Registrerat dig som VIP kund i vår butik. 

- Gjort ett köp i vår webshop www.hockeygear.se. 

Du kan när som helst avregistrera dig från vårt Nyhetsbrev via länken som finns längst ner i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Hockeygear via email: info@hockeygear.se eller telefon 08-12074545.